Utbildning

Utbildning av kranförare och personal för alla typer av lyftande maskiner

Godkänd utbildningsgivare

Våra utbildningar är godkända av BYN och TYA

BYN och TYA

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) samarbetar för ett bättre utbildningssystem.

För få utbildningsplatser

Bristen på statligt stöd gör att utbildningsplatserna är mycket få. Dessutom kan till exempel en grävmaskinist som även vill lära sig att köra kran knappt tillgodoräkna sig någonting av sin utbildning och erfarenhet, utan måste läsa om och återgå som lärling.

Ett nytt utbildningssystem är avgörande

Därför är BYN i färd med att ta fram ett nytt utbildningssystem för förare av mobila maskiner som omfattar gymnasiet, yrkesutbildningar för vuxna och lärlingssystemet, med syftet att lösa dagens problem. Dennis arbetar aktivt med denna fråga som sakkunnig gällande krankunskaper.

Arbetet görs tillsammans med Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Magnus Andersson på Upplandsbros gymnasium . Förutom att representera Maskinentreprenörerna, kan Dennis bidra med praktiska erfarenheter eftersom han har gett ett otal utbildningar till kranförare och lärlingar. Dennis bakgrund som navigationslärare i Amfibiekårens stridsbåtsutbildning har givit honom stor erfarenhet av att utbilda killar och tjejer att framföra tunga och farliga maskiner under en intensiv utbildningstid.

Förarutbildningar

Återväxten av kranförare i Sverige är undermålig. Även om genomsnittsåldern har minskat från 55 till 45 år det senaste decenniet, behövs en fortsatt stabil återväxt.

Gymnasieföreläsningar med Svenskt Näringsliv

Ett annat sätt att få fler anställningsbara människor till branschen är att inspirera killar och tjejer på gymnasierna. Dennis föreläser dels om företagande i allmänhet inom ramen för programmet ”Enterprise” av Svenskt Näringsliv och dessutom specifikt för maskinelever om hur branschen fungerar på uppdrag av Maskinentreprenörerna.

Kontakta oss

Vi hjälper er att planera för rätt sorts maskiner på rätt plats för säkra och kostnadseffektiva lyft

Kul att höra av dig! Vi återkommer snarast möjligt.
Maskinentreprenörernas logotyp Svenska Mobilkranföreningens logotyp