Utbildning

Utbildning av kranförare och personal för alla typer av lyftande maskiner

Godkänd utbildningsgivare

Våra utbildningar är godkända av BYN och TYA

Ett brett arbetsområde för lyftande maskiner

Att arbeta med lyftande maskiner kan ta dig in på många olika yrkesområden. De lyftande maskinerna var historiskt sett varit helt nödvändiga för att effektivisera arbetet inom alla yrkesområden i samhället.

Den snabba utvecklingen av tekniken och styrkan i de lyftande maskinerna ger helt nya möjligheter för transport-, industri-, bygg- och hamnarbetet att effektiviseras. Därför kan du som utbildar dig på lyftande maskiner också tillämpa dina kunskaper inom många olika arbetsområden. 

Vi kan lyft - oavsett om det är faktiska lyft med avancerade maskiner, stora kunskapslyft för enstaka individer eller utveckling av hela organisationer. På en tuff arbetsmarknad är det den som har de bästa och tydligast verifierade kompetenserna som klarar sig bäst.

Vidareutbildning eller kanske byta bana helt

Det finns stora möjligheter idag att utbilda sig vidare. Detta är något som kan hjälpa dig som riskerar att bli uppsagd eller kanske redan har blivit det. Finansiera det genom någon av de fonder som tar kostnaderna för utbildningar. Trygghetsfonden, TSL, är ett av flera trygghetsråd där man kan söka stöd om man blivit uppsagd. Vilket trygghetsråd eller omställningsorganisation din organisation tillhör styrs av den bransch du arbetar i. Med omställningsstöd kan drömmen om förarutbildningen bli sann.

Sveriges yngsta tornkranförare tar studenten

 

En helt ny utbildningsväg har öppnat sig med hjälp av Kranbolagets utbildningsmodell M3 i samarbete med Katrineholms tekniska college.

“Det är spännande att testa på något nytt som inte direkt så många andra väljer”, säger Melvin själv.

Inför studenten producerades filmen om Melvin, pionjären som banade väg för fler att kunna utbilda sig till tornkranförare redan på gymnasiet.

Kranbolaget fick där frågan om vad vi erbjuder för utbildning och Dennis Nyberg, Rektor / VD Kranbolaget, svarar:

"Vi på Kranbolaget har kunnat bistå med specialistkunskaperna inom körteknik, arbetsmoment, människans roll på arbetet och inte minst säkra lyft. Dessutom har vi kopplingen till näringslivet."

 

Bakom kulisserna:

 

 

  

BYNs nya utbildningsavtal fr.o.m juli 2020

Avtalet syftar till att tillförsäkra lärlingen en bred grundläggande kompetens med hög kvalitet som stärker yrkets status och möjliggör för personer i olika yrken, att efter hand vidareutvecklas i sina yrkesroller i branschen.

Yrkesutbildningsavtalet syftar också till att säkerställa branschens kompetens och kompetens­försörjning. En bred och kvalitetssäkrad grundutbildning samt en verksamhetsanpassad kvalificeringstid ger företagen den grund som. Som godkända utbildningsgivare för BYN och TYA lägger Kranbolaget ribban högt. Vi siktar alltid på att överträffa branschorganisationernas riktlinjer och målbeskrivningar i varje utbildning vi genomför.

   

    

 

 

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) i en tät samverkan för ett bättre utbildningssystem.

 

Kontakta oss

Vi hjälper er att planera för rätt sorts maskiner på rätt plats för säkra och kostnadseffektiva lyft

Kul att höra av dig! Vi återkommer snarast möjligt.
Maskinentreprenörernas logotyp Svenska Mobilkranföreningens logotyp