Dennis Nyberg VD

Verksamhetsansvarig och branschgodkänd utbildare

Dennis Nyberg VD

"Att kombinera teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter i en bransch som kräver hög teknisk kompetens, stort engagemang, och ett oerhört stort fokus på säkerhet och systematiskt säkerhetsarbete, är helt avgörande."

Engagemang i branschen 

I första hand driver han utbildnings-, framkomlighets- och särskilda kranfrågor inom Maskinentreprenörerna. Dennis Nyberg arbetar även tillsammans med Svenska Mobilkranföreningen för att nå en samsyn i dessa frågor inom hela kranbranschen. Han har representerat föreningen internationellt i möten med European Association of Heavy Haulage Transport and Mobile Cranes (ESTA).

Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna – ME – är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. ME tillhör föreningen Svenskt Näringsliv och har ca 4 000 anslutna medlemsföretag, som sammanlagt förfogar över 12 000 mobila maskiner. Företagen säljer tjänster och kunskap när de gräver, schaktar, lyfter, lastar, transporterar, lossar, krossar, planerar och bryter och bänder för att utveckla samhället. Med rätta kan företagen och dess medarbetare kallas för samhällsbyggare.

Dennis har sedan 2001 varit förtroendevald representant inom Maskinentreprenörerna och varit engagerad i styrelsearbetet i ME region Öst, såväl som i den nationella förbundstyrelsen (sedan 2008). Den 7 mars 2009 valdes han även att leda styrelsearbetet som ordförande i ME Öst, och företräda regionen i förbundsstyrelsen som ordinarie ledamot.

I detta forum har Dennis tidigare framförallt drivit kranfrågor men har nu även tagit ett större ansvar för alla typer av entreprenadmaskiner inom ME region öst. (Södermanland, Östergötland, Västmanland, Örebro, Gotland, Uppsala och Stockholms län)

Framkomlighetsproblem för transporter av entreprenadmaskiner, utbildningsfrågor av nya maskinförare, stölder av maskiner och kanske viktigast av allt att öka samverkan mellan branschen, myndigheter och kommunerna, har alla varit viktiga frågor för Dennis. 

Dennis

Varför ett sådant engagemang för branschen? Dennis svarar:

"- En förutsättning för att jag som ung maskinentreprenör skall kunna verka i vår bransch framöver, är att det finns möjligheter och resurser att driva min egen verksamheten framåt. Om ingen annan tar tag i dessa frågor nu, kommer förutsättningarna inte att finnas där den dagen jag behöver förflytta mina egna maskiner, anställa kompetenta förare eller söka nödvändiga tillstånd från myndigheter. Om jag inte trodde på vår branschs framtida behov och möjligheter, kan jag ju lika gärna byta karriär redan nu."

Bakgrund

Dennis Nyberg lärde sig om kranar, genom sin familj, redan i tonåren. När han efter gymnasiet och ett par år inom Marinen ville lära sig att driva företag så låg kranbranschen nära till hands.

I tonåren arbetade han extra hos BinSell i Stockholm AB där han fick möjlighet att delta i allehanda arbetsuppgifter. Som tornkranmontör, kranförare och montör av Quickbridgesystem fick han som många andra entreprenörssöner motorolja under naglarna, smörjfett i håret och lera bakom öronen.

"-BinSell har varit, och är fortfarande, en fantastisk skola och förebild som format stora delar av den maskinentreprenör jag utvecklats till idag" säger Dennis.

Familjen är en mycket viktig del av Dennis liv. Att mamma är revisor har givetvis varit en viktig faktor när han utvecklat sitt företag. Men det ligger inte i hans natur att bara lämna bort viktiga beslut utan kontroll. Till en början skötte han all bokföring själv som ett steg i sin utveckling som företagsledare. Denna nyfikenhet har nu givit honom en civilekonomexamen vid Stockholms Universitet.

Gemensamt för de olika sidorna av sitt professionella liv, är att han efter att ha prövat på och lärt sig något praktiskt, även studerat det teoretiska. En av anledningarna till att han har ett sådant engagemang inom flera områden i kranvärlden.

Vid sidan av kranverksamheten har Dennis Nyberg fortsatt sin militära bana. Den tog sin början i Marinens ungdomskolor, Sjövärnskåren, gick via värnplikten som stridbåtsförare i Amfibiekåren, till en reservofficersexamen och slutligen löjtnantsgrad i reserven.

 Dennis seglar

Även privat har Dennis ett stort intresse för havet. Segling och skärgårdliv är ett måste under sommaren. Detta intresse har resulterat i en fartygsbefälsexamen vid högskolan i Kalmar.

Internationellt samarbete (ESTA)

Under hösten 2008 åkte Dennis till Rom på sitt första möte med European Association of Heavy Haulage Transport and Mobile Cranes (ESTA), och representerade branschorganisationen Svenska mobilkransföreningen såsom representant för sina kollegor i svensk kranindustri på ESTA.              

"- Många av herrarna jag mötte där har över tusen kranar och omsätter miljarder, och så kommer jag med mina tre mobilkranar, säger Dennis menande. ”Size doesn´t matter”.

Inom ESTA vill Dennis bland annat verka för att det ska bli lättare att köpa och sälja kranar över gränserna, bevaka svenska intressen på Europanivå, och så röja upp i regelträsket samt bevaka nya regleringar och förändringar. I möjligaste mån i alla fall.

"- Tänk dig att det kan vara komplicerat att köra en mobilkran bara genom några få kommuner i Stockholm. Då kan du förstå hur det är att köra ned en dispenstransport till Italien.


Kranbolaget på European Association of Heavy Haulage Transport and Mobile Cranes.
Esta 2019

 

Kompetens och utbildningar

Sakkunskap av kranlyft och tunga transport

  • Körkort för samtliga fordonskombinationer
  • Av Rikspolisstyrelsen godkänd Vägtransportledare (VTL)
  • Yrkesbevis för mobilkran, tornkran, hjullastare, teleskoptruck, lastbilsmonterad kran

Akademisk examen

  • Civilekonom magisterexamen, Stockholms universitet
  • Fartygsbefälexamen, Högskolan i Kalmar

Militär examen

  • Reservofficersexamen, Försvarshögskolan/SSS i Marinen/Amfibiekåren, Grad: Löjtnant
  • Fartygschef Trossfärja

Dennis

DI Gasell 2020

                      

                

Kontakta oss

Vi hjälper er att planera för rätt sorts maskiner på rätt plats för säkra och kostnadseffektiva lyft

Kul att höra av dig! Vi återkommer snarast möjligt.
Maskinentreprenörernas logotyp Svenska Mobilkranföreningens logotyp