Säkrare Lyft för Kustbevakningens aspiranter

  • Mikael W
  • den 27 mars 2023

Kranbolaget är stolta över att erbjuda Säkrare lyft-utbildningar för fartygsmonterad kran, nu med fokus på Kustbevakningen. Vår utbildning är utformad för att ge aspiranterna de färdigheter och kunskaper som krävs för att utföra lyftoperationer på ett säkert och effektivt sätt.

Extrema krafter

Vårt utbildningsprogram täcker ämnen som dynamiska tillskottskrafter, vilka är viktiga att förstå för att kunna hantera utmaningar som kan uppstå vid användning av sjöbaserade kranar. Aspiranten behöver ha en grundlig kunskap om dessa krafter och hur de påverkar lyftoperationen.

Stabilitet

Stabiliteten på fartyget är också en avgörande faktor att beakta vid användning av sjöbaserade kranar. Det är viktigt att ha kunskap om GZ-kurvor och andra stabilitetsfaktorer för att undvika farliga situationer. Vår utbildning täcker dessa ämnen och ger aspiranterna de verktyg som behövs för att kunna genomföra säkra och effektiva lyftoperationer.

Vi lägger stor vikt vid praktisk träning för att säkerställa att aspiranterna kan tillämpa sina kunskaper i verkliga situationer. Vi är glada över att kunna stödja Kustbevakningen genom att erbjuda denna utbildning och ser fram emot att fortsätta att samverka och kompetensutveckla dem för att upprätthålla höga standarder för säkerhet och effektivitet vid användning av sjöbaserade kranar.

Kontakta oss

Vi hjälper er att planera för rätt sorts maskiner på rätt plats för säkra och kostnadseffektiva lyft

Kul att höra av dig! Vi återkommer snarast möjligt.
Maskinentreprenörernas logotyp Svenska Mobilkranföreningens logotyp