När 100% inte alltid är 100...

  • Mikael W
  • den 24 februari 2021

Brukar du fundera på vad som gäller med lyftvinklar, symmetri och anliggningsdiameter? Det här är kunskaper som vi kräver att alla ska förstå på våra utbildningar i Säkra Lyft. Som förare vill du ju ha kompetent personal på marken. Allt sker i en samverkan och vi på Kranbolaget utbildning brinner för att fördjupa kunskaperna i alla led.

 

Allt inom kranvärlden baseras på regelverk och standarder. Ta till exempel ISO-containrar som ofta används till förvaring av redskap och utrustningar på byggarbetsplatserna. Men vad gäller egentligen för lyft av dessa containrar? Vid lyft av containrar kopplar man ofta lyftredskapets krokar direkt i övre hörnens fästöglor. Det som många inte vet är att det bara är tillåtet i några få fall att koppla på det viset. Allt går tillbaka till standarden, enligt vilken ISO-containrar är tillverkade. Ta också tanken på hur symmetrin påverkas - du kanske inte ens vet hur den är lastad. Vad gäller då för anliggningsdiametern? Alla lyftredskap är beroende av kanterna på godset. Ju tyngre last desto viktigare att ta hänsyn till kravet från tillverkaren på minsta anliggningsdiameter.

 

Kantbelastning - en mycket viktig aspekt 

Att kättingar tål vad som helst är en vanlig missuppfattning. Det är tyvärr alltför ofta som lastkopplare, och även kranförare, tror att ett kättingredskap är näst intill oförstörbart och att det tål hur vassa kanter som helst, men det är i själva verket så att de skarpa kanterna påverkar nästan lika mycket på kättingar som på mjuka redskap, men på ett annat sätt. Även kättingar har en minsta tillåten radie (det hörn / den kant där kättingen ska gå runt godset).

 

Fakta om kantbelastning: 

För kättingar gäller att om WLL ska vara 100 %, behöver godsets hörn vara minst 2 gånger kättingens diameter. Om godsets hörn har en radie som är lika med kättingens godsdiameter får du endast belasta kättingen till max 70 %.Vid hörn som är mindre än kättingens diameter får du bara belasta redskapet med max 50 %. Samma typ av begränsningar finns på stållineredskapen. Där krävs att max WLL bara gäller om godsets böjdiameter är minst 6 gånger stållinans diameter. Om godsets diameter är lika med diametern på stållinan betyder det att det bara får belastas med max 50 %. Alla lyftredskap är känsliga och ömtåliga mot skarpa hörn och kanter. Det handlar om såväl mjuka redskap som för kätting och stållinor.

 

Kantbelastning Kranbolagets utbildning

Bild: Ingår i studieguiden om lastkoppling 

 

 

Vad gäller egentligen för lyft av ISO-containrar? 

Om du lyfter containrar via de övre fästpunkterna gäller följande:

  • Olastade = alla storlekar
  • Lastade = max 3 meters längd

Lastade containrar som överstiger 3 meters längd skall alltid lyftas med hjälp av lyftok och särskilda containerhakar i de nedre hörnen. Standarden (SS-ISO 3874) anger detta. Det finns ytterligare en anledning till att lastkoppling i de nedre hörnen är att föredra - det blir säkrare eftersom lastkopplaren inte behöver klättra på något för att nå kopplingspunkterna. Många har klättrat upp på containrar, halkat och fallit ner, inte minst vintertid. Sen har vi alla dessa övriga typer av containrar och kärl. Där gäller alltid respektive tillverkares anvisningar.

 

 

Förvaring - att ligga steget före

Apropå ISO-containrar och förvaring: Tänk på att ALLA lyftredskap alltid ska förvaras väderskyddat och med god ordning för att inte skadas. Det gäller även sådana redskap som kättingar, krokar och schackel som annars lätt blir rostiga, slitna och deformerade. En god ordning lönar sig i längden.

 

 

Kontakta oss

Vi hjälper er att planera för rätt sorts maskiner på rätt plats för säkra och kostnadseffektiva lyft

Kul att höra av dig! Vi återkommer snarast möjligt.
Maskinentreprenörernas logotyp Svenska Mobilkranföreningens logotyp