Mobilkransutbildningen lyfts mot nya höjder

  • Mikael W
  • den 9 maj 2023

Mobilkransutbildningen lyfter vi nu upp till nästa nivå och har gett den samma format som hela vårat utbildningskoncept M3 - Människan - Metoden -Maskinen. Du kan snabbare bli en kranförare som inte bara är säker och effektiv, utan också en viktig del av ett team som arbetar för att bygga en bättre arbetsplats. Vi underlättar inlärningen och lockar fram kunskaperna för att kunna hantera den komplexa maskinen - Mobilkranen.

Delar av den tidigare utbildningen har snart 10 år på nacken och därför tyckte vi att det nu var dags för en uppdaterad version, inte minst pedagogiskt. Vi har lyssnar på våra elever och har speciellt tagit fasta på att göra den lättillgänglig, utökat övningsuppgifter både digitalt och i bokform och inte minst fyllt på filmerna på den digitala plattformen. Vi anpassar utbildningen så du kan delta i klassrum men också läsa digitalt. 

Människan är en viktig faktor i vår pedagogiska utbildning. Vi förstår att varje individ är unik och har olika bakgrunder och erfarenheter. Därför fokuserar vi på att skapa en lärandemiljö som är både inkluderande och respektfull för alla deltagare. Vi arbetar med att identifiera och förstå varje elevs styrkor och svagheter, för att kunna anpassa undervisningen efter individens behov och ge en positiv inlärningsupplevelse.

Exempel ur studieguiden METODEN

Metoden fokuserar på att integrera kunnandet för maskinen som människa, att lära sig hur man använder en mobilkran på ett säkert och effektivt sätt samtidigt som tar hänsyn till både människors behov och säkerhet vad gäller hanteringen av maskinen. Det handlar också om att utveckla de personliga färdigheter och egenskaper som krävs för att bli en framgångsrik kranförare, såsom kreativitet, beslutsfattande och samarbetsförmåga. Genom att kombinera teknisk kunskap med personliga färdigheter och hänsyn till människor och säkerhet, kan man bli en skicklig och respekterad mobilkranförare.

Exempel ur studieguiden MASKINEN

Maskinen är också den en självklar, viktig faktor som vi fokuserar på i vår utbildning. En mobilkran är en avancerad maskin som kräver både teknisk kunskap och praktisk erfarenhet för att kunna användas på ett säkert och effektivt sätt. Vi lär våra elever om de olika delarna i en mobilkran, hur man underhåller och reparerar och hur man använder den på ett sätt som är säkert för både föraren och omgivningen.

Praktiken kommer också vara en stor och viktig del i utbildningen, vilken vi hjälper dig att hantera. Praktik är av avgörande betydelse när det kommer till att omsätta teoretisk kunskap i praktisk färdighet och erfarenhet. Det är i praktiken som vi applicerar våra teoretiska kunskaper och lär oss hantera verkliga situationer. Praktik ger oss möjlighet att förstå och lösa problem, utveckla expertis och bygga självförtroende som mobilkranförare. Det är i praktiken vi finjusterar våra färdigheter och blir kompetenta inom vårt område.

VR-teknologi har revolutionerat sättet vi utbildar mobila kranoperatörer. Maskinen, i detta fall en mobilkran, förblir en självklar och viktig faktor i vår utbildning. Mobila kranar är avancerade maskiner som kräver både teknisk kunskap och praktisk erfarenhet för att användas säkert och effektivt. Genom att integrera VR-glasögon i vår utbildningsprocess övar du moment med högt ställda krav i en trygg miljö. Du får lära dig att hantera kranen och utföra komplicerade lyft i en riskfri miljö.

Din utbildning kan inte ske utan handledare. Därför har vi tagit fram ett specifikt material just för att handledaren ska kunna vara till bästa möjliga nytta. 

Kom ihåg att med vår pedagogiska utbildning som tar hänsyn till människan, metoden och maskinen, kommer du inte bara att utveckla de färdigheter och kunskaper som krävs för att bli en duktig kranförare, utan också utveckla din personliga och professionella potential.

Så om du är intresserad av att utbilda dig till mobilkranförare, eller om du vill utbilda din personal så tveka inte att kontakta oss för mer information. Vi ser fram emot att hjälpa dig!

Att utbilda sig till mobilkranförare är en investering i din framtid och kan leda till många möjligheter och fördelar. Så varför inte ta steget och ge dig själv möjligheten att uppnå dina drömmar och mål som mobilkranförare?

Kontakta oss

Vi hjälper er att planera för rätt sorts maskiner på rätt plats för säkra och kostnadseffektiva lyft

Kul att höra av dig! Vi återkommer snarast möjligt.
Maskinentreprenörernas logotyp Svenska Mobilkranföreningens logotyp