Dödliga arbetsplatsolyckor ökar i år enligt AV

  • Mikael
  • den 2 oktober 2023

Efter att ha minskat under senare år har nu olyckorna på arbetsplatser ökat igen - Högsta antalet på 12 år - Bara i år har 33 personer rapporterats omkomna i arbetsplatsolyckor. Något som är en tragedi och drabbar anhöriga likväl som kollegor.

 

" Det är främst de sektorer där det finns tunga maskiner och höga höjder som vi ser dödsolyckorna" berättar Lina Boyd, Arbetsmiljöverket.

I en artikel skriver SVT Nyheter om hur Arbetsmiljöverket i år ser en ökning av arbetsplatsolyckor. Olyckor med dödlig utgång i arbete på hög höjd har ökat efter att under flera år minskat. Det är därför viktigt att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans engagerar sig för att förebygga olyckor genom att identifiera farliga situationer och realisera lämpliga säkerhetsåtgärder. En viktig faktor kan vara det ökande trycket på arbetsplatser att öka produktiviteten och snabba upp arbetsprocesserna. En annan möjlig orsak kan vara bristande utbildning och medvetenhet om säkerhetsprotokoll, särskilt när det gäller användning av stora och komplexa maskiner.

Till artikeln

En stor del i arbetet med att förebygga svåra olyckor är att ha en rapportering av avvikelser. Ett av verktygen som vi i Kranbolaget har för att ständigt förbättra säkerhetsnivån är QR-koden:

 

"Det ska vara enkelt att rapportera så på Kranbolaget räcker det att rikta telefonen emot QR-koden som är monterad i kranen, så fort en incident har skett", sägen Dennis Nyberg VD Kranbolaget. "Ett enkelt verktyg där var och en fyller i vad som hänt eller vad man uppfattat, vilket gör vårat säkerhetsarbete mer konkret och du får snabb och direkt återkoppling inom företaget".

Mer allmänna regler kring fallskydd hittar du arbetsmiljöverkets broschyr

Skydda dig mot fallrisker (ADI 698)

 men även i specifika moment inom yrkeslivet såsom AFS:en 2006:7

Tillfälliga personlyft med kran eller truck

 

Kontakta oss

Vi hjälper er att planera för rätt sorts maskiner på rätt plats för säkra och kostnadseffektiva lyft

Kul att höra av dig! Vi återkommer snarast möjligt.
Maskinentreprenörernas logotyp Svenska Mobilkranföreningens logotyp