Lärarlett för bästa elevnytta!

  • Mikael Widerdal
  • den 15 oktober 2021

Toppbetyg till Cramo och alla elever. Härligt med kursavslut, nöjda elever på Tornkran som denna gång samlades på Cramo i Haninge för att lära sig teori och praktik. Våra lärare utför både individanpassade och företagsförlagda utbildningar över hela landet. Vi förser branschen med proffsig personal.

Koncentrationen är utrotningshotad bland studerande och vi har riktat in oss på att möta eleven där de står idag och tränga förbi mediebruset som vi alla möter. Vi skapar genom vår utbildningsmodell, ett sug efter kunskap för individens växande yrkesstolthet i en bransch som kräver hög teknisk kompetens, stort engagemang och ett oerhört stort fokus på säkerhet och systematiskt säkerhetsarbete.

Tiderna har förändrats och så är det även för kranbranschen och därför är det extra viktigt att lyfta kompetensen så den finns tillgänglig både digitalt och lärarlett. Studieguiderna, som finns både som faktiska böcker och som digitalt material med självtester, säkrar nu behovet. Vi förser branschen med proffsig personal genom vår egen moderna inlärningsmodell M3.

Kontakta oss

Vi hjälper er att planera för rätt sorts maskiner på rätt plats för säkra och kostnadseffektiva lyft

Kul att höra av dig! Vi återkommer snarast möjligt.
Maskinentreprenörernas logotyp Svenska Mobilkranföreningens logotyp