Allt fler utbildas hos oss

  • Mikael W
  • den 28 december 2021

Corona till trots, har vi under 2021 utbildat långt över 100 personer till olika kranförar- och andra maskinförarkompetenser. Därutöver har vi hållit de kortare tilläggsutbildningarna, däribland Säkra lyft och Fallskydd.

Vi har alltså ökat antalet utbildningar för maskinförare med 20 % under 2021 jmf med 2020 och med nästan 200% jämfört med 2019!

Så hur ser vi på framtiden?

Vi ser ett ökat behov av maskinförare i både bygg- och transportbranschen under 2022. Nu i februari öppnar vi upp en utbildningsfilial vid vår krandepå i Rosersberg. Fokus där kommer ligga på de så viktiga praktikmomenten för alla lyftande maskiner. Där finns även plats att hålla kompletta utbildningar för mindre grupper av elever oavsett inriktning. För större grupper kommer vi även i fortsättningen att vara på ME-skolan i Bålsta och övriga landet. 

Vår styrka är den unika mixen av vårt egenutvecklade, pedagogiska och mycket uppskattade, teorimaterial i samverkan med vår förmåga att kunna erbjuda praktik på de tunga lyftande maskinerna. Detta sker kundspecifikt vid företagsförlagda utbildningar men det kan nu också samlas på en och samma plats.

Kontakta oss

Vi hjälper er att planera för rätt sorts maskiner på rätt plats för säkra och kostnadseffektiva lyft

Kul att höra av dig! Vi återkommer snarast möjligt.
Maskinentreprenörernas logotyp Svenska Mobilkranföreningens logotyp