Nominerad till Gasellföretag 2020

  • Helen
  • den 10 november 2020

Kranbolaget blir Gasellföretag 2020 när Dagens industri hyllar Sveriges mest framgångsrika företag. Vi har inte bara vuxit fram till idag, utan har även lyckats med konststycket att i en lågkonjunktur kliva in på Gasellscenen. Kranbolaget har ytterligare en beröringspunkt med Gasellen - Vi firar 20 år.

 

“Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Det har vi gjort sedan år 2000.” Så skriver tidningen Dagens Industri om sitt pris Gasellen.

 

Kriterier som enligt DI ska uppfyllas:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.

 

Årets trend enligt DI: Färre Gaseller i flera av länen

”Generellt är det färre företag som lever upp till de krav som ställs för att kallas Gasellföretag, och det kan till viss del vara oroande. Men troligtvis handlar det om en förväntad nedgång i konjunkturen efter flera års uppgång”, säger Sofia Sjöström, regionchef för Södermanland på Svenskt Näringsliv.

Kranbolaget har i detta klimat lyckats ställa om och anpassa sig till rådande konjunktur och leverera till kunden vad kunden vill ha. Rätt tid, rätt plats och rätt kompetens står alltid högst på Kranbolagets agenda. Med Dennis Nyberg vid spakarna ser vi alltid fram emot kommande år med nya och spännande uppdrag.

 

Kontakta oss

Vi hjälper er att planera för rätt sorts maskiner på rätt plats för säkra och kostnadseffektiva lyft

Kul att höra av dig! Vi återkommer snarast möjligt.
Maskinentreprenörernas logotyp Svenska Mobilkranföreningens logotyp